Teisinė informacija

Šiame tinklalapyje aprašomos šios svetainės (toliau – Svetainė) naudojimo sąlygos. Atidžiai jas perskaitykite, jei norite naudotis šia Svetaine.

Patariama reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, nes jos gali būti bet kada koreguojamos be išankstinio perspėjimo.

1. Intelektinė nuosavybė

Šios Svetainės nuosavybės ir naudojimo teisės priklauso UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“, kuri yra „Sanofi“ grupės įmonė. Svetainės http://www.sveikoskepenys.lt išdėstymas ir visi jos komponentai, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ženklus, logotipus ir domenų vardus, yra saugomi pagal galiojančius intelektinės nuosavybės įstatymus ir priklauso Įmonei, Prancūzijos patronuojančiai bendrovei „Sanofi“, komercijos ir įmonių registras (RCS) Paris B 395 030 84454, rue La Boétie, TSA 90050, 75802 Paryžius Cedex 08, Prancūzija, ar jos dukterinėms įmonėms arba yra naudojami gavus trečiosios šalies leidimą.

Draudžiama be išankstinio rašytinio Įmonės sutikimo kopijuoti, atkurti, koreguoti, redaguoti, parsisiųsti, keisti, perduoti ar bet kokiu būdu ir bet kokioje terpėje platinti visą Svetainę ar bet kurią jos dalį, išskyrus atvejus, kai ji naudojama spaudai, su sąlyga, kad laikomasi intelektinės nuosavybės teisių ir bet kokių kitų minėtų nuosavybės teisių. Kopijuoti savo asmeniniame kompiuteryje privačiam naudojimui leidžiama tik asmeniniais, privačiais ir nekomerciniais tikslais.

Ant visų leidžiamų viso ar dalies Svetainės turinio kopijų turi būti pateikiama ši pastaba: „AUTORIŲ TEISĖS, 2016–2017. UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS“ .

Draudžiama iškraipyti ar kitaip keisti Svetainę sudarančius ar Svetainėje rodomus komponentus, jei juos leidžiama naudoti.

Įmonė ir jos dukterinės įmonės pasilieka teisę dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo kreiptis į teismą.

2. Informacijos pobūdis

Svetainėje pateikiama informacija apie vaistinius preparatus „Essentiale ® forte N 300 mg“ ir „Essentiale® forte N 600 mg“.

Svetainėje pateikiama informacija, visų pirma finansinė, nelaikoma skatinimu investuoti. Jokiais būdais ji negali būti aiškinama kaip prospektas ar viešas akcijų platinimas. Tai taip pat nėra siūlymas pasirašyti, pirkti ar keisti Įmonės ir (arba) jos dukterinių įmonių akcijas ar kitus vertybinius popierius. Įmonė atkreipia dėmesį, kad Svetainėje skelbiama finansinė informacija yra reguliariai atnaujinama (jei finansinė informacija skelbiama internete).

Svetainėje gali būti pateikiamos ekspertų nuomonės su Svetainės turiniu susijusiomis temomis ir straipsnių ištraukos. Tokia informacija yra tik tų ekspertų ar leidinių nuomonė, kuri nebūtinai atitinka „Sanofi“ grupės nuomonę. Tokie ekspertai nėra Įmonės ar „Sanofi“ grupės darbuotojai ir iš Įmonės negauna jokio atlygio už savo nuomonės naudojimą. Įmonė neatsako už pateiktos informacijos ar nuomonės tikslumą ir išsamumą.

Svetainėje taip pat gali būti pateikiama informacija apie sveikatą, fizinę būklę, atitinkamą medicininę sritį ir žmonių gydymą. Ši informacija skelbiama tik informaciniais tikslais ir neatstoja jūsų gydytojo ar vaistininko konsultacijos. Jokiomis aplinkybėmis informacija negalima remtis diagnozuojant ligą ar fizinę problemą, skiriant ar naudojant Svetainėje pristatytą vaistinį preparatą. Svetainė nėra skirta pranešti apie sveikatos problemas ar nepageidaujamus reiškinius, teikti skundus dėl produktų techninių savybių ar užduoti techninius arba medicininius klausimus apie „Sanofi“ produktus. Visais atvejais turėtumėte kreiptis į savo gydytoją arba vaistininką.

3. Nuorodos į kitas svetaines

Įmonė ir „Sanofi“ grupė neatsako už trečiųjų šalių svetaines, į kurias galima patekti per Svetainę. Mes negalime kontroliuoti tokių trečiųjų šalių svetainių, kurios išlieka visiškai nepriklausomos nuo Įmonės, turinio. Svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines jokiu būdu nereiškia, kad Įmonė kaip nors pritaria tokių svetainių turiniui ir ypač jo naudojimui.

Be to, privalote patys imtis atsargumo priemonių, reikalingų užkirsti kelią bet kokiems užkratams, galintiems patekti iš Svetainės, visų pirma kompiuteriniams virusams.

Trečiųjų šalių svetainėse gali būti hiperteksto nuorodų į mūsų Svetainę. Tokias nuorodas galima skelbti tik gavus aiškų išankstinį Įmonės sutikimą. Bet kokiu atveju Įmonė jokiu būdu neatsako už tokių svetainių nepasiekiamumą. Įmonė netikrina ir netvirtina turinio, reklamų, produktų ar kitos medžiagos, pateikiamos tokiose svetainėse ar per jas, ir už juos neatsako.

4. Asmens duomenys

„Sanofi“ rimtai vertina jūsų privatumą. Visi asmens duomenys yra tvarkomi pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ši privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei ir joje aprašoma, kaip ir kodėl mes renkame informaciją apie jus kaip naudotoją.

4.1 Kokie jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

Svetainėje Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis:

IP adresą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, kurį davėte sutikdami su slapukų naudojimu, plg. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas (2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679).

Pažymime, kad bet kada galite atsiimti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

4.2 Kokiais tikslais ir kaip ilgai tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Įmonė tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtų užtikrinti savo svetainės funkcionalumą.

Įmonė saugo jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek tai yra būtina, kad įvykdytų savo nurodytus tikslus, dėl kurių jūsų asmens duomenys yra renkami, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius.

4.3 Asmens duomenų atskleidimas ar perdavimas trečiosioms šalims

Mes neperduodame ir neatskleidžiame jūsų asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodome jūsų asmens duomenų rinkimo metu arba paprašome jūsų leidimo prieš tai atlikdami.

4.4 Jūsų teisės

Vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais ir kitais teisės aktais, kaip Svetainės naudotojas turite toliau nurodytas pagrindines teises.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs bet kada galite pasiteirauti, ar Įmonė tvarko jūsų asmens duomenis. Jei Įmonė tokius duomenis tvarko, galite, pavyzdžiui, paklausti, kokie duomenys apie jus tvarkomi per Svetainę, koks yra tokio tvarkymo tikslas ir kam tokie duomenys gali būti atskleisti.

Teisė taisyti ir pašalinti savo asmens duomenis. Jei jūsų surinkti asmens duomenys yra neteisingi arba netikslūs, galite paprašyti Įmonės ištaisyti neteisingus ar netikslius savo asmens duomenis.

Teisė prieštarauti ar pateikti skundą. Galite bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir prašyti sustabdyti arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Be to, turite teisę duomenų apsaugos institucijoms ir Suomijos duomenų apsaugos institucijai pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

4.5 Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą arba norite pasinaudoti savo teisėmis, nurodytomis 4.4 punkte, prašome kreiptis:

Giedrė Talijūnienė, prekių ženklo vadovė

UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“

giedre.talijuniene@sanofi.com

4.6 Kita konfidenciali informacija

Svetainė yra skirta gauti tik tą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kurios prašome, o ne rinkti kitą informaciją, įskaitant konfidencialią informaciją. Visa informacija, kurią bet kokia forma teikiate per Svetainę, įskaitant dokumentus, duomenis, grafinę medžiagą, klausimus, siūlymus, koncepcijas ar pastabas, išskyrus asmens duomenis, teikiama jūsų rizika ir jokiomis aplinkybėmis nėra laikoma konfidencialia, nebent kitaip numatyta galiojančiuose įstatymuose. Taip pat, jei galiojančiuose įstatymuose nenumatyta kitaip, perduodami tokią informaciją suteikiate mums teisę ją naudoti, atkurti, skelbti, keisti ar perduoti siekiant atsakyti į jūsų užklausą ir ištrinti ją, kai į užklausą yra atsakyta.

5. Slapukų naudojimas

Šioje Svetainėje naudojami slapukai.

Slapukas yra tekstinis failas, kurį Svetainė siunčia jūsų naršyklei ir kuris saugomas jūsų kompiuterio standžiajame diske, išmaniajame telefone ar kitame IT įrenginyje. Jis leidžia atpažinti jūsų kompiuterį / IP adresą ir renka informaciją apie tai, kuriuose puslapiuose lankotės ir kokias funkcijas naudojate.

Jei nenorite, kad slapukai būtų renkami, pasitikrinkite ir atnaujinkite savo slapukų nustatymus. Taip pat galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad ji niekada nesaugotų slapukų. Tačiau turėtumėte žinoti, kad tokiu atveju gali būti paslaugų ir funkcijų, kuriomis negalėsite naudotis, nes joms reikia slapukų, kad prisimintų jūsų pasirinkimus.

Įmonė naudoja slapukus, kad sukurtų geresnę naudotojų patirtį Svetainėje, prisimintų jūsų pasirinkimus, kai naudojatės Svetaine, ir nuolat tobulintų Svetainės turinį bei funkcijas. Mes taip pat naudojame slapukus, kad pritaikytume savo rinkodarą pagal jūsų poreikius ir gautume statistiką apie Svetainės naudojimą.

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, t. y. slapukus, kuriuos pateikia kitos šalys, ne mes. Pavyzdžiui, tai gali būti įmonės, padedančios mums stebėti, analizuoti ar pritaikyti savo paslaugas, reklamas ir turinį. Norėdami daugiau informacijos apie šias įmones ir kaip išjungti jų slapukus, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

Slapukai yra automatiškai ištrinami po tam tikro laiko, tačiau jų galiojimas pratęsiamas po kiekvieno apsilankymo Svetainėje. Daugiau informacijos apie šioje Svetainėje naudojamus slapukus pateikiama šioje lentelėje:

Pavadinimas

Paskirtis

Įmonė

ASP.NET Session

Analizė

ASP.NET

Google Analytics

Analizė

Google

Facebook

Analizė

Facebook

Twitter

Analizė

Twitter

Youtube

Analizė

Youtube

Brightcove

Analizė

Brightcove

 
     

6. Atsakomybės apribojimas

Įmonė stengiasi užtikrinti, kad Svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir atnaujinta. Ji pasilieka teisę bet kada keisti informacijos turinį be išankstinio perspėjimo. Vis dėlto Įmonė negarantuoja, kad Svetainėje pateikiama informacija yra tiksli, teisinga, atnaujinta ir išsami.

Išskyrus turtinę žalą, kurią sukėlė Įmonės didelis neatsargumas ar tyčinis aplaidumas, Įmonė neatsako už:

· Svetainėje esančios informacijos netikslumus, klaidas ar praleidimus;

· žalą, sukeltą dėl tyčinio trečiosios šalies įsibrovimo, po kurio Svetainėje esanti informacija ar medžiaga buvo pakeista;

· plačiau – patirtą turtinę ar netiesioginę žalą, nepriklausomai nuo tokios žalos priežasties, kilmės, prigimties ar pasekmių, net jei Įmonė žinojo apie tokios žalos galimybę, jeigu žala buvo patirta dėl i) prieigos ar neveikiančios prieigos prie Svetainės; ii) Svetainės naudojimo, įskaitant žalą ar virusus, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterį ar kitą turtą, ir (arba) iii) pasikliovimo Svetainėje tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiama informacija.

Šios Svetainės ar kitos svetainės medžiaga yra pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių numanomų ar aiškių garantijų. Įmonė neteikia jokių numanomų ar aiškių garantijų dėl (be apribojimų) savo rinkos vertės ar tinkamumo tam tikram tikslui.

7. Svetainės pasiekiamumas

Jūs sutinkate, kad i) techniškai neįmanoma užtikrinti, kad Svetainė neturėtų jokių trūkumų, ir Įmonė už tai neatsako; ii) Svetainė gali būti laikinai nepasiekiama dėl trūkumų; iii) Svetainės veikimą gali neigiamai paveikti įvykiai ir (arba) reikalai, nepriklausantys nuo Įmonės, pavyzdžiui, perdavimo ir ryšių linijos tarp Įmonės ir jūsų arba tarp Įmonės ir kitų tinklų.

Įmonė ir (arba) jos tiekėjai gali bet kada laikinai ar ilgam laikui pakeisti ar sutrikdyti visos Svetainės ar jos dalies veikimą, kad galėtų atlikti Svetainės techninės priežiūros darbus ir (arba) patobulinimus ir (arba) pakeitimus. Įmonė neatsako už Svetainės pakeitimus, jos veikimo sustabdymą ar trikdymą.

8. Informacija apie produktus

Svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į „Sanofi“ grupės produktus, programas ir paslaugas, apie kuriuos nepaskelbta arba kurie nėra prieinami tam tikrose šalyse ar regionuose, yra tiekiami kitokiu pavadinimu arba jų naudojimui, priklausomai nuo šalies, taikomos skirtingos taisyklės ar naudojimo sąlygos. Tokios nuorodos nereiškia, kad Įmonė ar „Sanofi“ grupė ketina prekiauti šiais produktais, programomis ar paslaugomis jūsų šalyje. Dėl informacijos apie jums siūlomus produktus, programas ir paslaugas kreipkitės į Įmonę arba savo „Sanofi“ pardavimo partnerį.

9. Teisinės nuostatos

Svetainei ir jos turiniui taikomi Suomijos įstatymai. Visi ginčai, susiję su Svetaine, nagrinėjami pagal Suomijos teismų jurisdikciją.

10. Sąlygos

10.1 Svetainės redaktorius:

UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“, tinkamai pagal Lietuvos įstatymus įregistruota įmonė, įmonės kodas 300109287, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, 09310.

10.2 Leidybos vadovas:

Giedrė Talijūnienė, prekių ženklo vadovė

UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“

giedre.talijuniene@sanofi.com

10.3 Svetainės talpinimas:

„BT France“
Immeuble Jean Monnet
11 place des Vosges
F-92061 Paris La Défense Cedex
PRANCŪZIJA
Tel. +33 1 44 97 70 00

11. Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Svetainės išdėstymas ir visi jos komponentai, įskaitant prekių ženklus, logotipus ir domenų vardus, yra saugomi pagal galiojančius intelektinės nuosavybės įstatymus ir priklauso „Sanofi“ ar jos dukterinėms įmonėms arba yra naudojami gavus trečiosios šalies leidimą. „AUTORIŲ TEISĖS, 2016–2017. UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS“.